فرداد گستر پارسیان
نه بهترین هستیم نه اولین هستیم ولی بهترین ها را برای شما به ارمغان می اوریم با پیشرفت تکنولوژی و قدم گذاشتن هموطنان ایرانی در عرصه علم و تکنولوژی جهانی و استفاده از شبکه های اجتمایی مانند تلگرام اسکایپ و صد ها برنامه دیگر که برای انها رباتی ساخته میشود تا از اسپم و تبلیغات بی رویه دیگر افراد و سوء استفاده از زحمت های مدیران اینگونه گروه ها جلوگیری ...